logo

Audyt zewnętrzny

Przeprowadzamy audyty projektów współfinansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Po co audyt projektu ?

1

W celu uzyskania zapewnienia, że projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

2

W celu potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne i prawidłowo udokumentowane.

3

Dla projektów finansowanych z NCBR, których wartość dofinasowanie przekracza 3 mln zł audyt zewnętrzny jest obligatoryjny.

Co obejmuje audyt zewnętrzny projektu unijnego?

Audyt projektu dofinansowanego przeprowadzany jest na reprezentatywnej próbie poniesionych wydatków kwalifikowanych i obejmuje sprawdzenie:

01

Zgodności projektu
z umową
o dofinansowanie.

02

Poprawności
przeprowadzonych
zamówień publicznych.

03
Kwalifikowalności
kosztów i sposobu
ich dokumentowania.

04

Zgodności wniosków
o płatność z księgami
rachunkowymi.

05

Sprawozdawczości
z realizacji projektu.

06

Ścieżki audytu
w zakresie
finansowo-księgowym.

Efekt audytu

Raport wraz z opinią

Raport wraz z opinią na temat realizacji projektu, który dla Instytucji udzielającej dofinansowanie stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia projektu.

Dlaczego my?

Jesteśmy podmiotem uprawnionym do wykonywania audytów wewnętrznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych:

01

Gwarantujemy minimum
formalności i sprawne działanie.

02

Wyróżnia nas wysoka
konkurencyjność oferty.

Zapytaj o ofertę

01-Konsultant

Szymon
mobile: 501014779
email:szymon@pmgaudyt.pl


Prof. M. Życzkowskiego 14
31-864 Kraków

02 - Formularz kontaktowy

To pole nie może być puste!
To pole nie może być puste!
To pole nie może być puste!
To pole nie może być puste!
W tym polu musisz dokonać wyboru!
To pole nie może być puste!
rozwiń
Przewiń